Yazar İskender Pala, ömrünü adadığı divan edebiyatından seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklıyor.

Berceste

Prof. Dr. İskender Pala’nın edebiyatımızdan seçkiler sunduğu Berceste’nin bu bölümünde bir Yunus Emre dörtlüğünü konuşuyoruz: “Elif okuduk ötürü, Pazar eyledik götürü; Yaratılanı hoş gördük, Yaratandan ötürü”

Berceste'nin bu bölümünde, Nabi'nin "Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz / Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz" beyitini Prof. Dr. İskender Pala'dan dinliyoruz.

Prof. Dr. İskender Pala'nın edebiyatımızın seçkin beyitlerini günümüz diliyle açıkladığı "Berceste"nin bu bölümünde, Baki'nin "Güzeller mihribân olmaz demek yanlışdır ey bâkî / Olur vallâhi billâhi hemân yalvarı görsünler" beyitini konuşuyoruz.

İskender Pala'nın divan edebiyatımızın seçkin beyitlerini yorumladığı bu bölümde, Fuzuli'nin "Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına koysan / Çıkar kafir cehennemden güler ehl-i azâb oynar" beyitini konuşuyoruz. #iskenderpala #fuzuli...

Berceste'nin bu bölümünde, Muallim Naci'nin, halk ağzına da yerleşen "Marifet iltifata tabîdir / Müşterisiz metâ zâyidir" dizesini inceliyoruz. #iskenderpala #muallimnaci #edebiyat Berceste'nin diğer bölümleri için: http://bit.ly/2QzZZV8 TRT 2 YouTube kanalına...

İskender Pala'nın divan edebiyatının nadide beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Fuzuli'nin "Ehi temkinem beni benzetme ey gül bülbüle / Derde yok sabrı anun her lahza bin feryadı var" beytini dinliyoruz....

İskender Pala'nın divan edebiyatının "berceste" beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Fuzuli'nin "Bende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var / Âşık-ı sâdık benim Mecnun'un ancak adı var" beyitini ele alıyor. #iskenderpala #fuzuli...

İskender Pala'nın divan edebiyatından nadide beyitleri açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde Nef'i'nin iki beytini dinliyoruz: "Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil Ehl-i dildir diyemem...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatından nadide beyitleri yorumladığı Berceste'nin bu bölümünde Basirî mahlaslı şairin "Zen merde cüvân pîre kemân tîrine muhtaç / Eczâ-yı cihân cümle birbirine muhtaç" beytini konuşuyoruz....

Berceste'nin bu bölümünde Prof. Dr. İskender Pala, Taşlıcalı Yahya'nın "Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân / Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa" beytini bizler için yorumluyor. #berceste #iskenderpala #taşlıcalıyahya Berceste'nin...

İskender Pala'nın hazırlayıp sunduğu Berceste'nin bu bölümünde, Hacı Bayram Veli'nin, "Hak kulundan intikamın yine abdiyle alır / Bilmeyen ilm-i ledünni onu kul yaptı sanır" beyitini dinliyoruz. #iskenderpala #berceste #hacıbayramveli Berceste'nin...

İskender Pala'nın divan edebiyatının seçkin beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Nevres-i Kadîm'in "Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem / Fetvâ-yı hûn-ı nâ-hakkımı yazdı ibtidâ" beyitini dinliyoruz. #berceste #iskenderpala #nevresikadim Berceste'nin...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatından "Berceste" beyitleri açıkladığı programın bu bölümünde, Fuzuli'nin faziletli bir dörtlüğünü dinliyoruz: "İlm kesbiyle pâye-i rif'at / Bir hayâl-ı muhâl imiş ancak / Aşk imiş...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatı beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, 18. yüzyıl şairi Sâbit'in "Meydana geldi na'ş-ı rakîb-i nemîme-sâz / Kıldım huzûr-ı kalb ile ömrümde bir namaz" beyitini açıklıyor....

Berceste'nin bu bölümünde İskender Pala, 19. yüzyılın ortalarında vefat eden "Dertli" mahlaslı şairimizin "Bir başıma kalsam şeh-i devrâna kul olmam / Vîrân olası hânede evlâd u ıyâl var" beyitini yorumluyor....

Yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıkladığı Berceste'nin bu bölümündeki beyitimiz: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes...

Ömrünü divan edebiyatına adayan yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklayacağı "Berceste" TRT 2'de sizlerle! Bu bölümün beyiti: "Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze...

E-posta üyeliğine kaydolun!
TRT 2 mail listesine şimdi abone olun; en yeni programlardan, en son etkinliklerden, kültür ve sanata dair her şeyden ilk sizin haberiniz olsun.