Yazar İskender Pala, ömrünü adadığı divan edebiyatından seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklıyor.

Berceste

Berceste'nin bu bölümünde Prof. Dr. İskender Pala, Taşlıcalı Yahya'nın "Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân / Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa" beytini bizler için yorumluyor. #berceste #iskenderpala #taşlıcalıyahya Berceste'nin...

İskender Pala'nın hazırlayıp sunduğu Berceste'nin bu bölümünde, Hacı Bayram Veli'nin, "Hak kulundan intikamın yine abdiyle alır / Bilmeyen ilm-i ledünni onu kul yaptı sanır" beyitini dinliyoruz. #iskenderpala #berceste #hacıbayramveli Berceste'nin...

İskender Pala'nın divan edebiyatının seçkin beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Nevres-i Kadîm'in "Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem / Fetvâ-yı hûn-ı nâ-hakkımı yazdı ibtidâ" beyitini dinliyoruz. #berceste #iskenderpala #nevresikadim Berceste'nin...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatından "Berceste" beyitleri açıkladığı programın bu bölümünde, Fuzuli'nin faziletli bir dörtlüğünü dinliyoruz: "İlm kesbiyle pâye-i rif'at / Bir hayâl-ı muhâl imiş ancak / Aşk imiş...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatı beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, 18. yüzyıl şairi Sâbit'in "Meydana geldi na'ş-ı rakîb-i nemîme-sâz / Kıldım huzûr-ı kalb ile ömrümde bir namaz" beyitini açıklıyor....

Berceste'nin bu bölümünde İskender Pala, 19. yüzyılın ortalarında vefat eden "Dertli" mahlaslı şairimizin "Bir başıma kalsam şeh-i devrâna kul olmam / Vîrân olası hânede evlâd u ıyâl var" beyitini yorumluyor....

Yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıkladığı Berceste'nin bu bölümündeki beyitimiz: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes...

Ömrünü divan edebiyatına adayan yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklayacağı "Berceste" TRT 2'de sizlerle! Bu bölümün beyiti: "Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze...

E-posta üyeliğine kaydolun!
TRT 2 mail listesine şimdi abone olun; en yeni programlardan, en son etkinliklerden, kültür ve sanata dair her şeyden ilk sizin haberiniz olsun.