Yazar İskender Pala, ömrünü adadığı divan edebiyatından seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklıyor.

Berceste

Berceste'nin bu bölümünde, Muallim Naci'nin, halk ağzına da yerleşen "Marifet iltifata tabîdir / Müşterisiz metâ zâyidir" dizesini inceliyoruz. #iskenderpala #muallimnaci #edebiyat Berceste'nin diğer bölümleri için: http://bit.ly/2QzZZV8 TRT 2 YouTube kanalına...

İskender Pala'nın divan edebiyatının nadide beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Fuzuli'nin "Ehi temkinem beni benzetme ey gül bülbüle / Derde yok sabrı anun her lahza bin feryadı var" beytini dinliyoruz....

İskender Pala'nın divan edebiyatının "berceste" beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Fuzuli'nin "Bende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var / Âşık-ı sâdık benim Mecnun'un ancak adı var" beyitini ele alıyor. #iskenderpala #fuzuli...

İskender Pala'nın divan edebiyatından nadide beyitleri açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde Nef'i'nin iki beytini dinliyoruz: "Tûti-i mu’cize gûyem ne desem lâf değil Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil Ehl-i dildir diyemem...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatından nadide beyitleri yorumladığı Berceste'nin bu bölümünde Basirî mahlaslı şairin "Zen merde cüvân pîre kemân tîrine muhtaç / Eczâ-yı cihân cümle birbirine muhtaç" beytini konuşuyoruz....

Berceste'nin bu bölümünde Prof. Dr. İskender Pala, Taşlıcalı Yahya'nın "Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân / Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa" beytini bizler için yorumluyor. #berceste #iskenderpala #taşlıcalıyahya Berceste'nin...

İskender Pala'nın hazırlayıp sunduğu Berceste'nin bu bölümünde, Hacı Bayram Veli'nin, "Hak kulundan intikamın yine abdiyle alır / Bilmeyen ilm-i ledünni onu kul yaptı sanır" beyitini dinliyoruz. #iskenderpala #berceste #hacıbayramveli Berceste'nin...

İskender Pala'nın divan edebiyatının seçkin beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, Nevres-i Kadîm'in "Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem / Fetvâ-yı hûn-ı nâ-hakkımı yazdı ibtidâ" beyitini dinliyoruz. #berceste #iskenderpala #nevresikadim Berceste'nin...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatından "Berceste" beyitleri açıkladığı programın bu bölümünde, Fuzuli'nin faziletli bir dörtlüğünü dinliyoruz: "İlm kesbiyle pâye-i rif'at / Bir hayâl-ı muhâl imiş ancak / Aşk imiş...

Prof. Dr. İskender Pala'nın divan edebiyatı beyitlerini açıkladığı Berceste'nin bu bölümünde, 18. yüzyıl şairi Sâbit'in "Meydana geldi na'ş-ı rakîb-i nemîme-sâz / Kıldım huzûr-ı kalb ile ömrümde bir namaz" beyitini açıklıyor....

Berceste'nin bu bölümünde İskender Pala, 19. yüzyılın ortalarında vefat eden "Dertli" mahlaslı şairimizin "Bir başıma kalsam şeh-i devrâna kul olmam / Vîrân olası hânede evlâd u ıyâl var" beyitini yorumluyor....

Yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıkladığı Berceste'nin bu bölümündeki beyitimiz: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes...

Ömrünü divan edebiyatına adayan yazar İskender Pala'nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklayacağı "Berceste" TRT 2'de sizlerle! Bu bölümün beyiti: "Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze...

E-posta üyeliğine kaydolun!
TRT 2 mail listesine şimdi abone olun; en yeni programlardan, en son etkinliklerden, kültür ve sanata dair her şeyden ilk sizin haberiniz olsun.